Strona wykorzystuje pliki cookies ( ¤ polityka prywatności), jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zmiany


*  Ważna wiadomość!:
Reforma Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższyn przyjęta 4.02.2011r. przez Sejm! Czekamy na decyzję Senatu, ale już teraz warto się zapoznać z planami wprowadzanych zmian. Artykuł na ten temat znajdziecie na:


* Proces boloński
[strona ministerstwa]

Proces ten rozpoczął się dnia 19 czerwca 1999r. gdy to ministrowie edukacji 29 krajów podpisali Deklarację Bolońską. Jest to dokument zawierający zadania prowadzące do zbliżenia systemów szkolnictwa wyższego krajów europejskich. Głównym celem Deklaracji Bolońskiej jest stworzenie do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Jego realizacja to:

- wprowadzenie systemu przejrzystych i porównywalnych stopni poprzez wdrożenie Suplementu do Dyplomu,
- przyjęcie systemu kształcenia opartego na dwóch/trzech poziomach kształcenia;
- powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych (tj. ECTS- European Credit Transfer System);
- promocja mobilności studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz personelu administracyjnego;
- promocja współpracy europejskiej w zakresie zwiększenia poziomu jakości szkolnictwa wyższego;
- promocja europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego, mobilności   oraz zintegrowanych programów nauczania, szkolenia i badań.

*  Krajowe Ramy Kwalifikacji [strona ministerstwa]

Krajowe Ramy Kwalifikacji to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Służy on przede wszystkim większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji. KRK stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego. Ważny jest także fakt, że KRK zawierają opis hierarchicznego systemu poziomów kwalifikacji – każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych poziomów.

VI INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA DOKTORANTÓW 11 - 12 MAJ 2012 AWF Warszawa

 

Problematyka Konferencji
Nauki przyrodnicze (antropologia, biomechanika,fizjologia, biochemia, itp.)
Nauki o zdrowiu (higiena, promocja zdrowia, itp.)
Nauki biomedyczne (fizjoterapia, rehabilitacja, itp.)
Nauki humanistyczne (pedagogika, socjologia, itp.)

Kalendarium dostępne jest na stronie http://konferencja.awf.edu.pl/